Griffierechten

Griffierechten

woensdag 13 januari

Griffierechten zijn de kosten die aan de gerechtelijke instantie moeten worden betaald bij de start van een procedure. De hoogte van het griffierecht is afhankelijk van verschillende dingen, te weten: de gerechtelijke instantie waar de procedure wordt gestart, de hoogte van de vordering, of u een natuurlijk persoon bent of een rechtspersoon en of er

Lees verder