Proceskostenveroordeling

Proceskostenveroordeling

vrijdag 17 maart

De partij die grotendeels in het ongelijk wordt gesteld, wordt door de rechter veroordeeld tot betaling van de proceskosten van de andere partij. Dat is de hoofdregel. De veroordeling in de proceskosten hoeft niet gevorderd te worden, de rechter kan ambtshalve een proceskostenveroordeling geven. Niet in alle zaken vindt er een proceskostenveroordeling plaats. Als partijen

Lees verder

Griffierechten

woensdag 13 januari

Griffierechten zijn de kosten die aan de gerechtelijke instantie moeten worden betaald bij de start van een procedure. De hoogte van het griffierecht is afhankelijk van verschillende dingen, te weten: de gerechtelijke instantie waar de procedure wordt gestart, de hoogte van de vordering, of u een natuurlijk persoon bent of een rechtspersoon en of er

Lees verder