Getuigschrift

Getuigschrift

vrijdag 2 september

Als werkgever ben je verplicht om bij het einde van de arbeidsovereenkomst een getuigschrift te verstrekken aan een werknemer, als de werknemer daar om vraagt. Je bent daarentegen niet verplicht om een referentie af te geven. Wat moet er in het getuigschrift worden vermeld? In het getuigschrift moet in ieder geval het volgende worden vermeldt:

Lees verder