Loondoorbetalingsverplichting bij arbeidsongeschiktheid

Loondoorbetalingsverplichting bij arbeidsongeschiktheid

vrijdag 1 maart

Wanneer een werknemer ziek wordt en daardoor niet in staat is om te werken, is de werkgever verplicht om gedurende een bepaalde periode het loon door te betalen. Dit staat bekend als de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte. In Nederland is deze periode wettelijk vastgelegd op 104 weken. Voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, zijn

Lees verder