Wie bepaalt of een werknemer ziek is?

Wie bepaalt of een werknemer ziek is?

donderdag 2 september

Een werknemer die zijn werkzaamheden niet kan verrichten omdat hij ziek is, heeft recht op doorbetaling van loon. Een werknemer moet zich daarvoor wel houden aan de controlevoorschriften. Controlevoorschriften zijn redelijke voorschriften van de werkgever omtrent het verstrekken van de inlichtingen om het recht op loon vast te stellen. Daarbij kan worden gedacht aan voorschriften

Lees verder