De veertiendagenbrief

De veertiendagenbrief

vrijdag 10 maart

Wanneer een consument een factuur niet op tijd betaald mogen er niet gelijk na het verstrijken van de overeengekomen betaaltermijn bijkomende kosten in rekening worden gebracht. Er moet eerst een brief worden gestuurd naar die consument, waarin de consument een termijn van veertien dagen wordt gegeven om alsnog te betalen, voordat er buitengerechtelijke incassokosten en

Lees verder

Consumentenkoop en garantie

donderdag 22 december

Wanneer een consument een product koopt van een bedrijf is er sprake van een consumentenkoop. In de wet staan diverse regels om consumenten te beschermen. Deze bescherming is het afgelopen jaar verder uitgebreid, onder andere ten aanzien van de wettelijke garantietermijn. Een product dat een consument koopt goed beantwoorden aan hetgeen er tussen de koper

Lees verder