CHECKLIST ONBOARDING NIEUWE WERKNEMER

CHECKLIST ONBOARDING NIEUWE WERKNEMER

vrijdag 26 augustus

Opstellen arbeidsovereenkomst De afspraken die met de werknemer zijn gemaakt tijdens de sollicitatieprocedure moeten worden vastgelegd in een schriftelijke arbeidsovereenkomst en deze dient door partijen te worden ondertekent. Hou rekening met de geldende wetgeving en een eventueel van toepassing zijnde cao. Proeftijd Als er een proeftijd is overeengekomen, moet deze worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

Lees verder