De veertiendagenbrief

De veertiendagenbrief

vrijdag 10 maart

Wanneer een consument een factuur niet op tijd betaald mogen er niet gelijk na het verstrijken van de overeengekomen betaaltermijn bijkomende kosten in rekening worden gebracht. Er moet eerst een brief worden gestuurd naar die consument, waarin de consument een termijn van veertien dagen wordt gegeven om alsnog te betalen, voordat er buitengerechtelijke incassokosten en

Lees verder

Wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten

dinsdag 2 november

Wanneer een klant uw factuur niet binnen de overeengekomen betaaltermijn betaalt heeft u recht op rente en een vergoeding van de door u gemaakte kosten voor het incasseren van de openstaande factuur. De rente die u in rekening mag brengen is afhankelijk van hetgeen u heeft afgesproken met uw klant. Als u niets heeft afgesproken

Lees verder