Herziening beslag- en executierecht

Herziening beslag- en executierecht

dinsdag 6 april

Het beslag- en executierecht ziet op de tenuitvoerlegging van vonnissen en andere executoriale titels. Met de wet tot herziening van het beslag- en executierecht wordt het beslag- en executierecht op een aantal punten gewijzigd. Met deze wijziging moet enerzijds worden voorkomen dat mensen onder het bestaansminimum terechtkomen en anderzijds is het de bedoeling dat de

Lees verder