Mag een werkgever een ziekmelding van een werknemer weigeren?

Mag een werkgever een ziekmelding van een werknemer weigeren?

vrijdag 12 januari

Het gebeurt regelmatig dat een werknemer zich ziek meldt en de werkgever de werknemer bericht dat de ziekmelding niet wordt geaccepteerd, omdat de werkgever bijvoorbeeld twijfels heeft over de oprechtheid van een ziekmelding. Kan een werkgever een ziekmelding echter wel weigeren?   Werkgever mag je ziekmelding niet weigeren Wanneer een werknemer ziek is, dient de

Lees verder

Oneens met de bedrijfsarts

vrijdag 17 juni

Wanneer een werknemer zich ziek meldt, dient de werkgever de bedrijfsarts in te schakelen om de ziekmelding te beoordelen en ook adviseert de bedrijfsarts over hervatting van de werkzaamheden. Een werkgever mag zelf geen oordeel hebben over de ziekmelding van de werknemer. Wat kan u doen als u het niet eens bent met het oordeel/

Lees verder

Aansprakelijkheid arbodienst voor loonsanctie

vrijdag 25 februari

Vorig jaar hebben we een blog geschreven over de re-integratieverplichtingen van de werkgever en de werknemer. Wanneer een werknemer ziek is, moet een werkgever zich inspannen om de werknemer te laten re-integreren. Het UWV toetst of de werkgever en de werknemer aan hun re-integratieverplichtingen hebben voldaan. Van een werkgever wordt onder andere verlangd dat hij zijn

Lees verder

Wie bepaalt of een werknemer ziek is?

donderdag 2 september

Een werknemer die zijn werkzaamheden niet kan verrichten omdat hij ziek is, heeft recht op doorbetaling van loon. Een werknemer moet zich daarvoor wel houden aan de controlevoorschriften. Controlevoorschriften zijn redelijke voorschriften van de werkgever omtrent het verstrekken van de inlichtingen om het recht op loon vast te stellen. Daarbij kan worden gedacht aan voorschriften

Lees verder