Gegevens in personeelsdossier

Gegevens in personeelsdossier

donderdag 24 maart

Regelmatig krijgen wij de vraag welke gegevens er bewaard dienen te worden in het personeelsdossier van een werknemer. In het personeelsdossier mogen alleen gegevens worden opgenomen die noodzakelijk zijn voor het doel van het personeelsdossier. Het doel van een personeelsdossier is het bewaren van gegevens die nodig zijn om de arbeidsovereenkomst uit te kunnen voeren.

Lees verder

Inzagerecht persoonsgegevens

maandag 14 maart

Inmiddels is bij veel mensen wel bekend dat de verwerking van persoonsgegevens door de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG) aan strikte regels is gebonden. Bedrijven mogen niet zomaar persoonsgegevens van natuurlijke personen verzamelen, opslaan en wijzigen. In de AVG zijn voor natuurlijke personen diverse rechten opgenomen om controle te houden over de verwerking van hun persoonsgegevens.

Lees verder