Aansprakelijkheid arbodienst voor loonsanctie

Aansprakelijkheid arbodienst voor loonsanctie

vrijdag 25 februari

Vorig jaar hebben we een blog geschreven over de re-integratieverplichtingen van de werkgever en de werknemer. Wanneer een werknemer ziek is, moet een werkgever zich inspannen om de werknemer te laten re-integreren. Het UWV toetst of de werkgever en de werknemer aan hun re-integratieverplichtingen hebben voldaan. Van een werkgever wordt onder andere verlangd dat hij zijn

Lees verder

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

vrijdag 23 juli

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen is op 1 juli 2021 in werking getreden. Voor besloten vennootschappen en naamloze vennootschappen bestonden al regels voor bestuur en toezicht. Nu zijn deze regels er ook voor verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Met de inwerkingtreding van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen gelden voor alle rechtspersonen dezelfde

Lees verder