Nulurencontracten

Nulurencontracten

vrijdag 23 september

Nulurencontracten zijn arbeidsovereenkomsten waarbij een werkgever de werknemer alleen oproept als hij werk heeft voor de werknemer. De regels met betrekking tot nulurencontracten zijn sinds 1 augustus 2022 iets strenger geworden. Hieronder worden de regels voor nulurencontracten op een rijtje gezet: Referentiedagen en uren Aan de werknemer moeten de referentiedagen en -uren worden medegedeeld. Onder

Lees verder

Het recht van oproepkrachten op een vaste arbeidsomvang

vrijdag 6 augustus

Sinds 2020 is de positie van werknemers met een nul-urencontract aanzienlijk verbeterd. Werkgevers zijn sindsdien onder andere verplicht om werknemers met een nul-urencontract na 12 maanden een schriftelijk aanbod te doen voor een vast aantal uren. De aangeboden arbeidsduur mag niet minder zijn dan de gemiddelde arbeidsomvang van de werknemer in de 12 maanden voorafgaand

Lees verder