Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

 

Het ondernemingsrecht omvat het recht met betrekking tot uw onderneming, zoals het recht met betrekking tot de rechtsvorm van uw onderneming, de structuur (waaronder medezeggenschap en toezicht), alsmede enkele bijzondere rechtsgebieden als de samenwerking tussen ondernemingen, publicatie en registratie. Kantoor Dreef kan u hierover adviseren of u bijstaan in een procedure, zo u in een conflict verwikkeld bent geraakt. Onze mediators kunnen u bijstaan in kwesties die u graag zelf alsnog tot een oplossing wil brengen door u te faciliteren in een degelijk mediationtraject.

Daarnaast helpt Kantoor Dreef u graag bij het opstellen, beëindigen of beoordelen van de navolgende overeenkomsten:

  • Aandeelhoudersovereenkomsten
  • Activa-passiva overeenkomsten
  • Intentieverklaringen
  • Joint venture overeenkomsten
  • Maatschaps-, commanditaire en vennootschap onder firma overeenkomsten
  • Managementovereenkomsten
  • Overnameovereenkomsten met betrekking tot aandelen
  • Participatieovereenkomsten