Contractenrecht / verbintenissenrecht

Contractenrecht / verbintenissenrecht

 

Het contractenrecht / verbintenissenrecht regelt de verhouding tussen u en een wederpartij waarmee u zakelijke afspraken heeft gemaakt. Om het risico op een geschil in een verbintenis te verkleinen is het van belang om alle afspraken tussen partijen duidelijk op te nemen in een contract. Kantoor Dreef stelt op maat gemaakte contracten op, beoordeelt reeds opgestelde contracten en adviseert u of aan contracten klevende risico’s verantwoord of aanvaardbaar zijn.

Wij kunnen u adviseren bij het opstellen, beëindigen, ontbinden of opzeggen van de diverse overeenkomsten waaronder:

 • Algemene verkoop- of inkoopvoorwaarden voor producten of diensten
 • Bruikleen overeenkomsten
 • Distributie- en agentuurovereenkomsten
 • Financieringsovereenkomsten
 • Franchise overeenkomsten
 • ICTovereenkomsten
 • Koopovereenkomsten
 • Licentie overeenkomsten
 • Overeenkomsten van opdracht
 • Samenwerkingsovereenkomsten
 • Vaststellingsovereenkomsten

Natuurlijk kunnen wij u ook bijstaan daar waar u een geschil heeft over een overeenkomst of reeds getekend contact, bijvoorbeeld wanneer uw wederpartij de gemaakte afspraken niet of niet behoorlijk nakomt of wanneer u een product of dienst geleverd krijgt die niet beantwoordt aan uw verwachting. Wij voeren juridische procedures voor u op dit gebied.

Daar waar u het liefst in onderling overleg tot een oplossing komt, faciliteren onze mediators een degelijk mediationtraject. Kijkt u voor meer informatie over het oplossen van conflicten door middel van mediation eens op onze website terzake: www.descheidsman.nl