Zakelijke email controleren

Zakelijke email controleren

Vaak wordt aangenomen dat een werkgever de zakelijke email van een werknemer mag controleren en lezen, voor zover het gaat om e-mails die niet duidelijk priv├ę zijn.

Dat is echter niet het geval. In artikel 10 van de grondwet is het recht op privacy vastgelegd. Ook in artikel 8 van het Europese verdrag van de rechten van de mens (EHRM) is het recht op privacy vastgelegd. Werkgevers dienen dit recht op privacy te respecteren en het geldt ook voor zakelijke email. Dit is onlangs nog gebleken uit een uitspraak van de rechtbank Midden Nederland, waarin de vraag aan de orde was of de werkgever de zakelijke email van een werknemer die werd verdacht van fraude mocht controleren.

De rechtbank Midden Nederland refereert aan een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) van 5 september 2017 in de zaak Barbulescu. Het EHRM heeft in die uitspraak overwogen dat bij de beoordeling of de werkgever de zakelijke email mag controleren volgende factoren van belang zijn:

  • of de werknemer vooraf is ge├»nformeerd over (de aard van) de mogelijke monitoring van correspondentie en andere communicatie door de werkgever;
  • wat de omvang van de monitoring en hoe ernstig de inbreuk op de privacy van de werknemer is geweest;
  • of de werkgever legitieme gronden heeft aangevoerd ter rechtvaardiging van de monitoring;
  • of een monitoringssysteem met minder indringendere methoden en maatregelen mogelijk was geweest;
  • welke gevolgen de monitoring voor de werknemer heeft gehad; en
  • of de werknemer adequate waarborgen zijn geboden, in het bijzonder bij indringende vormen van monitoring.

Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan mag de werkgever niet in de email van een werknemer kijken.

Wilt u meer weten? Bel eerst 055 3030000