Wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 januari 2024

Wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 januari 2024

Jaarlijks zijn er veranderingen in het arbeidsrecht. In 2024 zal er ook het een en ander wijzigen. Het betreft slechts kleine wijzigingen.

Minimumloon

Zoals bijna elk jaar stijgt het minimumloon. Per 1 januari 2024 stijgt het minimumloon met 3,75%. Vanaf 1 januari 2024 geldt er een minimum uurloon in plaats van een minimum maandloon. Aan de hand van het minimum uurloon kan iedereen zelf het maandloon uitrekenen aan de hand van het overeengekomen aantal uren.

Het minimumloon voor een werknemer van 21 jaar of ouder bedraagt per 1 januari 2024 € 13,28 bruto per uur.

Maximale transitievergoeding

Ook de maximale transitievergoeding wordt per 1 januari 2023 verhoogd. Vanaf 1 januari 2023 bedraagt de maximale transitievergoeding € 94.000 of, als het jaarsalaris van de werknemer hoger is dan € 94.000 bruto, bedraagt de transitievergoeding maximaal 1 bruto jaarsalaris.

Thuiswerkvergoeding

Per 1 januari 2024 stijgt de thuiswerkvergoeding die een werkgever aan zijn werknemers onbelast kan uitkeren van € 2,13 per dag naar € 2,35 per dag. Wordt er een hogere thuiswerkvergoeding uitgekeerd, dan moet over het meerdere belasting worden betaald.

Onbelaste reiskostenvergoeding

Ook de reiskostenvergoeding stijgt weer per 1 januari 2024 van € 0,21 per kilometer naar € 0,23 per kilometer. Deze vergoeding is optioneel.

Daarnaast wordt het makkelijker om aan werknemers onbelast een ov-abonnement te verstrekken.

Wat kunnen we verwachten in 2024?

Naast bovengenoemde kleine wijzigingen die ingaan per 1 januari 2024, zijn er een aantal wetsvoorstellen ingediend die momenteel bij de Eerste Kamer en Tweede Kamer liggen. Het gaat om het wetsvoorstel Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden, het wetsvoorstel Wet gelijke beloning mannen en vrouwen en het wetsvoorstel Wet vertrouwenspersonen. Mogelijk leiden deze wetsvoorstellen tot nieuwe wijzigingen in 2024. Vanzelfsprekend zullen wij daar dan over schrijven.

Meer weten? Bel 055 3030000 of stuur een e-mail naar ellen@kantoordreef.nl.