Wijzigingen in het arbeidsrecht in 2023

Wijzigingen in het arbeidsrecht in 2023

Jaarlijks zijn er veranderingen in het arbeidsrecht. Ook in 2022 hebben er een aantal wijzigingen plaatsgevonden in het arbeidsrecht. De belangrijkste wijziging in 2022 was de invoering van Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare Arbeidsvoorwaarden. In 2023 zal er ook het nodige wijzigen.

Minimumloon

Allereerst stijgt het minimumloon per 1 januari 2023 met 10,15%. Het minimumloon voor een werknemer van 21 jaar of ouder met een fulltime dienstverband (40 uur per week) bedraagt dan € 1.934,40 bruto per maand. Dat komt neer op € 446,40 bruto per week, of € 89,28 bruto per dag.

Maximale transitievergoeding

Ook de maximale transitievergoeding wordt per 1 januari 2023 verhoogd. Vanaf 1 januari 2023 bedraagt de maximale transitievergoeding € 89.000 of als het jaarsalaris van de werknemer hoger is dan € 89.000 bruto, bedraagt de transitievergoeding maximaal 1 bruto jaarsalaris.

Thuiswerkvergoeding

Per 1 januari 2023 stijgt de thuiswerkvergoeding die een werkgever aan zijn werknemers onbelast kan uitkeren van € 2 per dag naar € 2,13 per dag. Wordt er een hogere thuiswerkvergoeding uitgekeerd, dan moet over het meerdere belasting worden betaald.

Onbelaste reiskostenvergoeding

Ook de reiskostenvergoeding stijgt per 1 januari 2023 van € 0,19 per kilometer naar € 0,21 per kilometer. Deze vergoeding is optioneel.

Wet werken waar je wilt

Eerder hebben we al geschreven over de Wet werken waar je wilt. De wet werken waar je wilt wijzigt de Wet Flexibel Werken. De wet maakt het mogelijk dat een werknemer bij de werkgever een verzoek indient tot aanpassing van de werkplek, welk verzoek de werkgever alleen mag weigeren vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Het wetsvoorstel is aangenomen door de tweede kamer en ligt nu ter goedkeuring voor aan de Eerste Kamer. Als deze de wet goedkeurt zal de wijziging naar verwachting in 2023 plaatsvinden.

Rapportage CO2 uitstoot

Grote werkgevers met meer dan 100 werknemers dienen naar verwachting medio 2023 de CO2-uitstoot van het zakelijke verkeer (zakelijke reizen en woon-werkverkeer) van hun werknemers te gaan bijhouden en rapporteren aan de Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Dit volgt uit het Besluit activiteiten leefomgeving voor beperking van CO2-uitstoot door verkeer.  Dit besluit ligt nog ter goedkeuring bij de Eerste Kamer.

Meer weten? Bel 055 3030000 of stuur een email naar ellen@kantoordreef.nl