Wijzigingen in de ROZ huurovereenkomst kantoorruimte

Wijzigingen in de ROZ huurovereenkomst kantoorruimte

Sinds enige tijd is er een nieuw ROZ model voor kantoorruimte. Het doel van het nieuwe model is het creƫren van meer gelijkwaardigheid tussen verhuurder en huurder.

De grootste wijzigingen zijn:

 • Het is mogelijk om de partijbedoelingen op te nemen in de overeenkomst.
 • In de overeenkomst moet worden aangegeven of de huurder een energielabel heeft ontvangen van verhuurder.
 • Er wordt een keuzemogelijkheid geboden om de gevolgen te regelen van een verschil tussen de geschatte oppervlakte en de daadwerkelijke oppervlakte.
 • Er moet worden aangegeven of de verhuurder en/of huurder mag opzeggen.
 • De opzegtermijn is niet meer standaard een jaar maar kan door partijen zelf worden bepaald.
 • De verhuurder krijgt de bevoegdheid om na overleg met huurder de levering van zaken en diensten naar soort en omvang te wijzigen of te laten vervallen.
 • Ten aanzien van het stellen van zekerheid is een keuze tussen het stellen van een bankgarantie en het betalen van een waarborgsom opgenomen. Deze keuzemogelijkheid geldt ook ten aanzien van wel/geen rente vergoeden over de waarborgsom.
 • Er is opgenomen dat een huuropzegging niet alleen aan de beheerder, maar ook aan verhuurder moet worden verzonden.
 • Er is in de overeenkomst opgenomen dat partijen verklaren dat tussen hen geen andere incentives zijn overeengekomen dan in de huurovereenkomst staan vermeld.
 • Partijen dienen in de overeenkomst aan te geven of zij bekend zijn met de aanwezigheid van asbest en/of verontreiniging. Er staat ook in dat de onbekendheid van verhuurder geen garantie inhoudt op de afwezigheid daarvan.
 • De mogelijkheid om afspraken te maken over duurzaamheid is opgenomen in de overeenkomst.

Het model kan vanzelfsprekend per situatie aangepast worden aan de specifieke omstandigheden. In sommige gevallen zal het echter verstandiger zijn het oude ROZ model als uitgangspunt te nemen, aangezien het oude model meer aansluit bij de belangen van de verhuurder.

Naast een nieuw model huurovereenkomst zijn ook de algemene bepalingen behorende bij de huurovereenkomst veranderd. Indien u hierover meer wilt weten kunt u contact opnemen met Christa Dreef of Ellen Brocatus (055-3030000).