Wie bepaalt of een werknemer ziek is?

Wie bepaalt of een werknemer ziek is?

Een werknemer die zijn werkzaamheden niet kan verrichten omdat hij ziek is, heeft recht op doorbetaling van loon. Een werknemer moet zich daarvoor wel houden aan de controlevoorschriften.

Controlevoorschriften zijn redelijke voorschriften van de werkgever omtrent het verstrekken van de inlichtingen om het recht op loon vast te stellen. Daarbij kan worden gedacht aan voorschriften omtrent de ziekmelding, zoals de tijd, plaats en de persoon bij wie de ziekmelding moet plaatsvinden, maar bijvoorbeeld ook voorschriften over zaken als  hoe controle mogelijk gemaakt moet worden, het verblijfadres, thuisblijven tot de eerste controle en dergelijke.

Een werkgever mag een ziekmelding niet weigeren en mag niet zelf controleren en beoordelen of een werknemer arbeidsongeschikt is en mag geen ziekmelding weigeren. Een werkgever mag zelfs niet eens vragen wat de aard en de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid is. Dit recht is voorbehouden aan een bedrijfsarts.

Wilt u meer weten over de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid, neem dan contact op met Ellen Brocatus via het telefoonnummer 055 3030000 of per email ellen@kantoordreef.nl