Wettelijke rente en wettelijke verhoging bij achterstallig salaris

Wettelijke rente en wettelijke verhoging bij achterstallig salaris

Achterstallig salaris kan leiden tot de verschuldigdheid van wettelijke verhoging en wettelijke rente. In deze blog zullen we bespreken wat deze termen betekenen en onder welke omstandigheden ze verschuldigd zijn.

Wettelijke verhoging

Wettelijke verhoging is een sanctie die kan worden opgelegd aan werkgevers die te laat zijn met het betalen van het salaris van hun werknemers. De verhoging is in beginsel verschuldigd vanaf de vierde werkdag na de dag waarop het salaris uiterlijk betaald had moeten worden. De verhoging bedraagt 5 % over de vierde tot en met achtste werkdag van de vertraging en 1 % over de daarop volgende werkdagen. De werkgever is maximaal een verhoging van 50 procent van het loon verschuldigd.

De wettelijke verhoging is bedoeld als prikkel voor werkgevers om tijdig te betalen en als compensatie voor de werknemer voor het ongemak dat ontstaat door het te laat ontvangen van het salaris. Er zijn echter uitzonderingen op de verschuldigdheid van de wettelijke verhoging, bijvoorbeeld als de vertraging buiten de schuld van de werkgever ligt.

Wettelijke rente

Wettelijke rente is de rente die verschuldigd is bij te late betaling van een geldsom. Voor achterstallig salaris geldt dat de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de dag nadat het salaris uiterlijk betaald had moeten worden. De hoogte van de wettelijke rente wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid en bedraagt momenteel 4 %.

Conclusie

Kortom, bij achterstallig salaris is de werkgever in beginsel zowel wettelijke verhoging als wettelijke rente verschuldigd.

 

Meer weten? Bel 055 3030000 of stuur een email naar Ellen@kantoordreef.nl