Wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten

Wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten

Wanneer een klant uw factuur niet binnen de overeengekomen betaaltermijn betaalt heeft u recht op rente en een vergoeding van de door u gemaakte kosten voor het incasseren van de openstaande factuur.

De rente die u in rekening mag brengen is afhankelijk van hetgeen u heeft afgesproken met uw klant. Als u niets heeft afgesproken over de hoogte van de rente bij het niet tijdig betalen van de factuur, dan mag u wettelijke rente in rekening brengen. Dit is de rente die op grond van de wet mag worden gevorderd. De wettelijke rente is 8% voor handelstransacties en 2% voor niet handelstransacties.

Naast een vergoeding van de rente heeft u ook recht op een vergoeding van de kosten die u moet maken om de factuur te incasseren. Hoe hoog het bedrag is dat u kan vorderen aan buitengerechtelijke incassokosten is weer afhankelijk van hetgeen u heeft afgesproken met uw klant. Als u niets heeft afgesproken over de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten geldt hetgeen is bepaald in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het besluit dat bij die wet hoort. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens een staffel en zijn aan een minimum (€ 40) en een maximum (€ 6.775) gebonden.

Is de klant een consument dan moet u eerst een brief sturen waarin u de klant veertien dagen de tijd geeft om alsnog de factuur te betalen voordat u aanspraak kan maken op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. In de brief moet worden aangegeven wat de hoogte is van de buitengerechtelijke incassokosten als er niet tijdig wordt betaald.

Dit geldt alleen voor consumenten. Is uw klant een onderneming dan mag u gelijk na het verstrijken van de overeengekomen betaaltermijn wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten vorderen.

Wil u een vordering ter incasso uit handen geven, neem dan contact op met Ellen Brocatus via het telefoonnummer 055 3030000 of per email ellen@kantoordreef.nl