Wet kwaliteit incassodienstverlening

Wet kwaliteit incassodienstverlening

Iedereen kan een incassobureau beginnen. Er worden geen eisen gesteld en er is geen toezicht op de kwaliteit van de vele incassobureaus die er zijn. Dat zorgt voor problemen en misstanden. Zoals incassobureau’s die onterechte of verjaarde vorderingen proberen te incasseren, incassobureau’s die onterechte of niet inzichtelijke incassokosten in rekening brengen en incassobureaus die schuldenaren onheus of agressief bejegenen.

Om hier verandering in te brengen is in 2020 het wetsvoorstel kwaliteit incassodienstverlening ingediend door de toenmalig staatssecretaris van rechtsbescherming. Het wetsvoorstel is inmiddels door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer aangenomen.

In de Wet Kwaliteit Incassodienstverlening is bepaald dat er een incassoregister komt. Om als incassobureau vorderingen op natuurlijke personen te mogen incasseren moeten incassobureaus geregistreerd staan in het incassoregister. Deze verplichte vermelding in het incassoregister geldt niet voor gerechtsdeurwaarders en advocaten.

Om als incassobureau in het incassoregister te worden geregistreerd moet worden voldaan aan diverse eisen met betrekking tot de kwaliteit van de werkzaamheden, de bedrijfsuitoefening en de omgang met schuldenaren door het incassobureau.

Incassobureau’s die zich niet aan de regels houden kan een boete worden opgelegd of zij kunnen uit het incassoregister worden verwijderd.

De wet kwaliteit incassodienstverlening zal waarschijnlijk 1 juli 2023 in werking treden. Het register kan door iedereen worden ingezien. Voor iedereen is het dan dus controleerbaar of een incassobureau al dan niet is ingeschreven en een vordering mag incasseren.

Meer weten? Bel 055 3030000 of stuur een email naar ellen@kantoordreef.nl