WET INVOERING EXTRA GEBOORTEVERLOF

WET INVOERING EXTRA GEBOORTEVERLOF

De wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) is op 1 januari 2019 in werking getreden. In deze wet wordt het verlof voor de partner van de moeder bij de geboorte van een baby gewijzigd en aangevuld. De wet is in verschillende fases ingevoerd. De laatste fase is inwerking getreden op 1 juli 2020.

De partner van een vrouw die een baby heeft gekregen heeft nu de volgende verlofrechten:

  • Calamiteitenverlof op de dag/ dagen van de bevalling. De werknemer heeft die dag recht op volledige loondoorbetaling.
  • Geboorteverlof van eenmaal de wekelijkse arbeidsduur. De werknemer kan dit geboorteverlof opnemen binnen 4 weken na de geboorte. De werknemer heeft gedurende die week recht op volledige loondoorbetaling.
  • Aanvullend geboorteverlof van vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur. De werknemer kan dit aanvullende geboorteverlof opnemen binnen 6 maanden na de geboorte. De werknemer heeft gedurende het aanvullende geboorteverlof recht op een uitkering van 70% van het dagloon.
  • Ouderschapsverlof van 26 maal de wekelijkse arbeidsduur. De werknemer kan dit verlof opnemen tot de achtste verjaardag van het kind. Nu betreft dit nog onbetaald verlof. In de toekomst zal dit veranderen (naar verwachting in augustus 2022), dan zullen werknemers waarschijnlijk de eerste 9 weken van het ouderschapsverlof recht krijgen op een uitkering van maximaal 50% van het dagloon.

Wilt u meer weten over de verlofrechten van uw werknemers dan kunt u contact opnemen met Ellen Brocatus op het nummer: 055 3030000 of per email: ellen@kantoordreef.nl