Wet Goed Verhuurderschap

Wet Goed Verhuurderschap

Minister Hugo de Jonge wil een einde maken aan misstanden in de huursector. Dat wil hij bereiken met zijn Wetsvoorstel Goed Huurderschap.

De Tweede Kamer heeft op 7 maart 2023 ingestemd met het wetsvoorstel en op 21 maart 2023 heeft ook de Eerste Kamer met het wetsvoorstel ingestemd. Naar verwachting zal de wet per 1 juli 2023 in werking treden.

In de wet Goed Verhuurderschap zijn algemene landelijke regels opgenomen waaraan alle verhuurders van woonruimte en verhuurbemiddelaars zich moeten houden. Deze algemene landelijke regels moeten onder andere slecht onderhoud aan huurwoningen, hoge huurprijzen, discriminatie en intimidatie tegengaan.

Verhuurders worden onder andere verplicht een helder en transparant selectieproces te hanteren, waarbij zij gebruik moeten maken van objectieve en niet-discriminerende selectiecriteria. Verhuurders moeten aan huurders een schriftelijke huurovereenkomst aanbieden, zodat de rechten en plichten van de huurder duidelijk zijn. De waarborgsom mag niet hoger mag zijn dan twee maanden huur en de waarborgsom moet worden terugbetaald binnen 14 dagen na het eindigen van de huurovereenkomst als er geen schade aan het gehuurde is veroorzaakt en geen huurachterstand is. Er mogen geen hoge servicekosten in rekening worden gebracht. Dit zijn enkele van de regels die in de Wet Goed Verhuurderschap staan.

Daarnaast staat in de wet dat verhuurbemiddelaars niet een dubbele bemiddelingsvergoeding in rekening mogen brengen bij de verhuurder en de huurder.

Van gemeenten wordt verwacht dat zij de wet gaan handhaven. Daarvoor krijgen zijn een aantal bevoegdheden, zoals het opleggen van een bestuurlijke boete. Gemeenten krijgen zelfs de mogelijkheid om het beheer van panden over te nemen van de verhuurder. Daarnaast kunnen gemeenten in bepaalde gebieden gaan werken met een verhuurvergunning aan welke vergunning zij extra eisen kunnen stellen aan verhuurders.

Wilt u meer weten of heeft u hulp nodig bij het opstellen van een huurovereenkomst? Bel 055 3030000 of stuur een email naar Ellen@kantoordreef.nl