Werknemer die de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt

Werknemer die de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt

In 2017 hebben wij een blog geschreven over werknemers die willen doorwerken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Met de krapte op de arbeidsmarkt wordt het steeds aantrekkelijker om werknemers die de AOW gerechtigde leeftijd hebben bereikt te laten doorwerken. Voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt gelden enkele afwijkende regels binnen het arbeidsrecht. Sinds 2017 zijn een aantal regels gewijzigd.

Aangaan arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Een werkgever kan een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt maximaal 6 contracten voor bepaalde tijd in maximaal 4 jaar aanbieden, voordat een overeenkomst voor onbepaalde tijd tot stand komt.

Loon en arbeidsduur
Een werkgever is verplicht een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt het minimumloon en de minimumvakantiebijslag te betalen.
De Wet flexibel werken is niet van toepassing op werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Een werkgever is daarom niet verplicht in te gaan op verzoeken van de werknemer om uitbreiding (of vermindering) van het aantal te werken uren.

Opzegging
De opzegtermijn voor zowel de werknemer, als de werkgever is altijd beperkt tot één maand, in plaats van één tot vier maanden, afhankelijk van lengte dienstverband.

Als de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd kan de arbeidsovereenkomst worden opgezegd zonder dat voorafgaande toestemming van het UWV of ontbinding door de kantonrechter vereist is, de werkgever is in dat geval geen transitievergoeding verschuldigd aan de werknemer.

Ziekte
Bij ziekte dient een werkgever de werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt tot maximaal tot 6 weken loon door te betalen, dit was tot voor kort 13 weken. De reïntegratieverplichtingen en het opzegverbod bij ziekte zijn tevens beperkt tot 6 weken. Bovendien de werkgever hoeft geen plan van aanpak op te stellen en ook is een werkgever niet verplicht om passend werk te zoeken bij een andere werkgever voor een arbeidsongeschikte werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Het kan dus aantrekkelijk zijn om een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt aan te nemen of in dienst te houden.

Wil je meer weten, bel dan 055 3030000 of mail naar ellen@kantoordreef.nl.