WERKEN WAAR JE WIL

WERKEN WAAR JE WIL

Onlangs hebben we een blog geschreven over het recht op thuiswerken ten tijde van corona. Daarin werd geschreven dat een werknemer geen recht op thuiswerken heeft op grond van het zeer algemeen geformuleerde overheidsadvies om zoveel mogelijk thuis te werken.

Onlangs hebben D66 en GroenLinks het initiatief wetsvoorstel ‘Werken waar je wilt’ ingediend, op grond waarvan werknemers meer mogelijkheden krijgen om thuis te werken. D66 en GroenLinks menen dat na de coronacrisis sprake zal zijn van een nieuwe standaard, waarbij een nieuw evenwicht zal moeten worden gevonden tussen thuiswerken en het werken op de werklocatie of een andere werkplek. Op dit moment is het recht op aanpassing van de arbeidsplaats minder goed verankerd in de wet, dan het recht op aanpassing van werktijden of aantal arbeidsuren. De initiatiefnemers van dit wetsvoorstel willen dit, mede met oog op de veranderde tijdsgeest, gelijktrekken.

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen wordt de Wet flexibel werken aangepast, de Wet flexibel werken heeft dan niet alleen meer betrekking op aanpassing van de arbeidsduur of werktijd op verzoek van de werknemer, maar ook op aanpassing van de arbeidsplaats op verzoek van de werknemer.

De wet maakt het mogelijk dat een werknemer bij de werkgever een verzoek indient tot aanpassing van de werkplek, welk verzoek de werkgever alleen mag weigeren vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. De werknemer kan een verzoek indienen nadat de werknemer 26 weken bij de werkgever in dienst is. Het verzoek moet worden ingediend twee maanden voor de gewenste ingangsdatum. Na afwijzing of inwilliging van het verzoek mag pas na één jaar weer een nieuw verzoek worden ingediend. De Wet flexibel werken is alleen van toepassing als er meer dan 10 werknemers in dienst zijn bij de werkgever.

Als u vragen heeft over thuiswerken kunt u contact opnemen met Ellen Brocatus op het nummer: 055 3030000 of per email: ellen@kantoordreef.nl