Welke arbeidsrechtelijke wijzigingen worden ingevoerd op 1 juli 2015?

Welke arbeidsrechtelijke wijzigingen worden ingevoerd op 1 juli 2015?

Arbeidsrechtelijke wijzigingen per 1 juli 2015

Ketenbepaling (dus hoeveel tijdelijke contracten mag je geven in een bepaalde periode)
• Maximumtermijn gaat van 3 naar 2 jaar.
• Afwijkingsmogelijkheden via cao kan alleen bij uitzendovereenkomsten (na de art. 7:691 BW-periode) of als de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering dit vereist en tot maximaal 6 contracten en maximaal 4 jaar.
• Afwijkingsmogelijkheid bij cao voor bestuurders van rechtspersonen.
• Specifieke afwijkingsmogelijkheden door de minister van SZW aan te wijzen (bijvoorbeeld bij profvoetballers).
• Afwijkingsmogelijkheid voor leerlingen die een duale opleiding volgen, nader aan te wijzen door de minister van SZW.
• Ketenbepaling niet van toepassing voor werknemers jonger dan 18 jaar met een dienstverband van gemiddeld (over de looptijd van het contract) maximaal 12 uur per week. Vanaf de dag waarop de werknemer de leeftijd van 18 bereikt wordt de duur van het contract berekend.

Verlengen maximale tussenpoos
• De termijn van een tussenpoos wordt – eveneens per 1 juli 2015 – verlengd van 3 naar 6 maanden.
• De mogelijkheid om bij cao van deze tussenpoostermijn af te wijken wordt afgeschaft.

Verlenging tussenpoos Ragetlieregel
• De tussenpoos in de Ragetlieregel (art. 7:667 lid 4 BW) wordt verlengd naar max 6 maanden.