Wel of geen arbeidsovereenkomst? 

Wel of geen arbeidsovereenkomst? 

De vraag wordt ons vaak gesteld. Valt een overeenkomst te kwalificeren als een arbeidsovereenkomst of als een overeenkomst van opdracht. Kortom, is er wel of geen arbeidsovereenkomst, met alle gevolgen van dien. Werknemers genieten immers een hoge mate van bescherming in ons rechtssysteem.

In de wet staat een omschrijving van de arbeidsovereenkomst. Er moet aan aantal criteria worden voldaan wil er sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. Die criteria zijn:

  • (persoonlijk verrichten van) arbeid
  • gezagsverhouding
  • loon

Dat lijkt simpel, maar in de praktijk is de vraag of er wel of geen sprake is van een arbeidsovereenkomst regelmatig onderwerp van discussie. Onlangs heeft de Hoge Raad, de hoogste rechter in Nederland, zich uitgelaten over de vraag wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst. De Hoge Raad heeft overwogen:

‘Art. 7:610 BW omschrijft de arbeidsovereenkomst als de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Indien de inhoud van een overeenkomst voldoet aan deze omschrijving, moet de overeenkomst worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst. Niet van belang is of partijen ook daadwerkelijk de bedoeling hadden de overeenkomst onder de wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst te laten vallen. Waar het om gaat, is of de overeengekomen rechten en verplichtingen voldoen aan de wettelijke omschrijving van de arbeidsovereenkomst. Anders dan uit het arrest Groen/Schoevers wel is afgeleid, speelt de bedoeling van partijen dus geen rol bij de bij de vraag of de overeenkomst moet worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst.’

Of partijen de bedoeling hebben gehad om al dan niet een arbeidsovereenkomst aan te gaan is dus niet van belang. De Hoge Raad lijkt een hiermee een nieuwe maatstaf te hebben geformuleerd. Voorheen werd er namelijk vanuit gegaan dat de bedoeling van partijen bij het aangaan van de overeenkomst wel van belang was bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Wilt u informatie of advies over de vraag of er wel of geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, dan kunt u contact opnemen met Ellen Brocatus via het telefoonnummer 055 3030000, of per email: ellen@kantoordreef.nl