Wat te doen nadat conservatoir beslag is gelegd?

Wat te doen nadat conservatoir beslag is gelegd?

Onlangs hebben we een artikel geschreven over conservatoir beslag: https://www.kantoordreef.nl/blog/conservatoir-beslag/. In dat artikel wordt uitgelegd wat conservatoir beslag is en hoe conservatoir beslag wordt gelegd. Toestemming om conservatoir beslag te mogen leggen kan vrij eenvoudig worden verkregen van de rechtbank, zonder dat de andere partij wordt gehoord. Conservatoir beslag kan echter best grote gevolgen hebben. Bijvoorbeeld als er beslag wordt gelegd op je bankrekening, aangezien je dan niet meer bij het geld kan dat op de bankrekening stond. Het laten opheffen van het conservatoire beslag is minder eenvoudig.

Wat kan je doen als er conservatoir beslag is gelegd? Er zijn een aantal mogelijkheden.

De eerste mogelijkheid is om een kort geding te starten voor de opheffing van het conservatoire beslag. Er zijn vier opheffingsgronden.

  1. Er is niet aan de vormvereisten voldaan.
  2. De vordering is ondeugdelijk
  3. Het beslag is onnodig
  4. Er kan voldoende zekerheid worden geboden voor de vordering waarvoor beslag is gelegd.

De tweede mogelijkheid is zekerheid stellen. Conservatoir beslag mag worden gelegd als de beslaglegger vreest dat je geen verhaal biedt. Als je voldoende zekerheid stelt is er geen geldige grond meer voor het beslag en dient het beslag te worden opgeheven.

Heb je geen last hebt van het beslag, dan kan je besluiten om af te wachten. Nadat er conservatoir beslag is gelegd moet er binnen een door de rechter vastgestelde termijn een procedure worden gestart door de beslaglegger. In die procedure zal de rechter de vordering van de beslaglegger beoordelen. Als de rechter de vordering van de beslaglegger toewijst kan de beslaglegger het conservatoire beslag omzetten in een executoriaal beslag. De beslaglegger kan zich dan verhalen op hetgeen waarop hij beslag heeft gelegd. Wordt de vordering afgewezen dan moet hij het conservatoire beslag opheffen.

Als de vordering van de beslaglegger juist en terecht is, dan kan je overwegen om de vordering te voldoen. Als de vordering volledig is voldaan moet het beslag worden opgeheven.

Zoekt u hulp bij het leggen of opheffen van conservatoir beslag? Bel dan 055 30300000 of stuur een email naar ellen@kantoordreef.nl