Wat is een passende functie in het kader van herplaatsing

Wat is een passende functie in het kader van herplaatsing

Wanneer de werkgever het dienstverband met een werknemer wil beëindigen dient de werkgever daar een redelijke grond voor te hebben en moet herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie niet mogelijk zijn.

Eerder hebben we al een blog geschreven over de herplaatsingsverplichting van de werkgever. Die blog kun je hier teruglezen: https://www.kantoordreef.nl/blog/herplaatsing/

In deze blog gaan we in op de vraag wanneer een functie passend is.

Wat is een passende functie?

Een passende functie kan worden omschreven als een functie waarvoor de werknemer geschikt is op basis van opleiding, ervaring en capaciteiten. Hierbij wordt gekeken naar de subjectieve/persoonlijke mogelijkheden van de werknemer. In dat kader dient de werkgever ook een herplaatsingsgesprek met de werknemer te voeren om onder andere te informeren naar deze subjectieve/ persoonlijke mogelijkheden

Bij het beoordelen van de passendheid van een functie wordt gekeken naar de opleiding, ervaring en capaciteiten van de werknemer. In de regel zal het hierbij gaan om functies die aansluiten bij het niveau van de werkzaamheden die een werknemer verricht maar dat hoeft niet het geval te zijn. Een functie kan ook passend zijn wanneer dit ligt onder het functieniveau van de functie die door de werknemer wordt vervuld of boven het niveau van de functie die door de werknemer wordt vervuld.  De werkgever moet de werknemer in staat stellen om zijn of haar vaardigheden en kennis te gebruiken en waar mogelijk verder te ontwikkelen al dan niet met behulp van scholing.

De duur en de kosten van scholing zijn bepalend voor de vraag welk scholingsaanbod bij een mogelijk geschikte functie van werkgever gevergd kan worden, waarbij de financiële positie van een onderneming relevant is.

Een passende functie moet ook redelijke salaris- en arbeidsvoorwaarden bieden. Het salarisniveau en de secundaire arbeidsvoorwaarden moeten vergelijkbaar zijn met die van de oude functie, tenzij er objectieve redenen zijn om af te wijken.

De reisafstand tussen de nieuwe functie en de woonplaats van de werknemer kan een belangrijke factor zijn bij het bepalen van de passendheid van een functie. Als de reisafstand buitensporig is en het aanzienlijke problemen oplevert voor de werknemer, kan de functie als niet passend worden beschouwd.

Tot slot moet bij herplaatsing moet ook rekening worden gehouden met de carrièreperspectieven van de werknemer. Als de nieuwe functie geen groei- of ontwikkelingsmogelijkheden biedt, kan dit invloed hebben op de beoordeling van de passendheid.

Meer weten? Bel 055 3030000 of stuur een email naar ellen@kantoordreef.nl