Wachtdagen bij ziekte

Wachtdagen bij ziekte

Ziekteverzuim en de daarmee samenhangende kosten vormen vaak een uitdaging voor werkgevers. Een werknemer heeft in beginsel recht op doorbetaling van loon vanaf de eerste ziektedag. Dit is echter anders als de werkgever wachtdagen kan toepassen. Wanneer een werkgever wachtdagen mag toepassen hoeft de werkgever de werknemer de eerste ziektedag of de eerste twee ziektedagen geen loon door te betalen.

 

Doel van wachtdagen?

Het idee erachter is tweeledig: enerzijds dient het als financiële prikkel voor werknemers om zich minder snel ziek te melden, anderzijds beoogt het werkgevers te beschermen tegen misbruik van ziektedagen.

 

Wanneer mag een werkgever wachtdagen toepassen?

Volgens de Nederlandse wetgeving heeft een werknemer recht op loondoorbetaling vanaf de eerste ziektedag, tenzij er expliciet wachtdagen zijn overeengekomen in de arbeidsovereenkomst of de cao.

Schriftelijk

Het is essentieel dat het gebruik van wachtdagen schriftelijk is overeengekomen tussen werkgever en werknemer. Dit kan plaatsvinden in de arbeidsovereenkomst en/of bij cao.

Limieten en uitzonderingen

Er gelden limieten voor het aantal wachtdagen per ziekteperiode, doorgaans gaat het om één of twee dagen, dit moet worden vermeld in de arbeidsovereenkomst of cao.

Meldt een werknemer zich binnen vier weken na een eerdere ziekmelding opnieuw ziek, dan tellen deze twee periodes bij elkaar op en mag de werkgever maar 1 keer wachtdagen hanteren.

 

Conclusie

Wachtdagen bij ziekte zijn een instrument dat werkgevers kunnen gebruiken om ziekteverzuim te beperken, maar kunnen alleen worden toegepast als dit is overeengekomen.

 

Meer weten? Bel 055 3030000