Waarom kiezen voor mediation?

Waarom kiezen voor mediation?

Eind april 2018 verscheen het jaarverslag van de Raad voor de rechtspraak. Daarin bepleit Frits Bakker (voorzitter van de Raad voor de rechtspraak) dat de griffierechten (dat zijn kosten die betaald moeten worden aan de Rechtbank om een rechtszaak te mogen voeren) drastisch omlaag moeten, omdat steeds meer mensen afzien van een gang naar de rechter. Reden daarvoor is dat zij die vooraf te betalen kosten te hoog vinden. Juist in procedures waarin geen verplichte rechtsbijstand van een advocaat nodig is, zijn de griffierechten de afgelopen jaren flink gestegen.
Bovendien wordt in procedures, door de technische toepassing van wet- en regelgeving, de mens achter het conflict vaak vergeten. Procedures zijn onpersoonlijk, duren over het algemeen lang en je dient je te beseffen dat de rechter geschillen beslecht, maar dat daarmee het geschil niet persé is opgelost. Rechtspraak wordt door partijen maar zelden als recht ervaren. Wellicht komt dat laatste omdat het onbevredigend voelt een zaak uit handen te moeten geven en niet zelf tot een oplossing te kunnen komen. Juist die mogelijkheid om zelf tot een oplossing te komen, biedt mediation. De mediator zorgt ervoor dat partijen weer met elkaar in gesprek komen.

In mediation wordt niet zozeer gekeken naar wie er gelijk heeft of ongelijk, maar staan de achterliggende belangen van partijen centraal. Die belangen worden op tafel gelegd en besproken. Een mediator begeleid dat proces en zorgt ervoor dat partijen ruimte krijgen om constructief te denken en te onderhandelen over een eigen oplossing. Een oplossing die partijen zelf hebben gekozen en daardoor vele malen bevredigender voelt dan een uitspraak van een rechter.
Het is ook aan te raden om bij een sluimerend conflict mediation gesprekken te voeren. In de vertrouwelijkheid van de mediation setting kunnen ergernissen uitgesproken worden of kunnen gedragingen die irritatie oproepen bij partijen, op tafel worden gelegd en kan escalatie van een mogelijk conflict in een vroegtijdig stadium worden voorkomen.

Wilt u meer weten over mediation? Check dan www.descheidsman.nl of bel met Kantoor Dreef, advocatuur en bemiddeling: 055-3030000.