Voor de werknemer: ontslag op staande voet

Voor de werknemer: ontslag op staande voet

Bent u door uw werkgever op staande voet ontslagen? In dat geval moet u direct actie ondernemen aangezien een ontslag op staande voet verstrekkende gevolgen voor u heeft. Door het ontslag op staande voet heeft u immers per direct geen werk en inkomen meer en komt u bovendien niet in aanmerking voor een WW-uitkering. In dit artikel leest u meer over de gevolgen van een ontslag op staande voet en welke acties u als werknemer direct moet ondernemen.

Wanneer is sprake van een ontslag op staande voet?

Vanwege de verstrekkende gevolgen van een ontslag op staande voet mag uw werkgever u niet zomaar per direct ontslaan. Een ontslag op staande voet dient derhalve aan bepaalde vereisten te voldoen. Een eerste vereiste waaraan het ontslag moet voldoen is dat sprake moet zijn van een dringende reden. Zo kan diefstal een dringende reden geven maar hoeft dat niet altijd het geval te zijn. Of er daadwerkelijk sprake is van een dringende reden hangt altijd af van de omstandigheden van het geval. Zo kunnen uw persoonlijke omstandigheden gezet tegenover de aard en ernst van de dringende reden ertoe leiden dat een ontslag op staande voet niet gerechtvaardigd is. Ten tweede moet de werkgever na kennisname van de dringende reden de arbeidsovereenkomst onverwijld hebben opgezegd. Dit betekent dat uw werkgever kort na het bekend worden met de dringende reden de arbeidsovereenkomst per direct moet beƫindigen. Meestal nog dezelfde dag. De derde en laatste vereiste voor een ontslag op staande voet is dat u tegelijkertijd met de opzegging op de hoogte moet zijn gesteld van de reden voor ontslag. Daarbij is het ook van belang of uw werkgever de mogelijkheid heeft gegeven om ook uw kant van het verhaal te vertellen. Wordt niet aan de hiervoor genoemde vereisten voldaan dan kunt u de nietigheid van het gegeven ontslag inroepen. Ons kantoor kan u hierbij bijstaan.