Verplichte vrije dagen

Verplichte vrije dagen

Iedere werknemer heeft recht op vakantiedagen. Het wettelijk aantal vakantiedagen waar iedere werknemer recht op heeft is gelijk aan vier maal het aantal uren dat hij/zij per week werkt. Als een werknemer 40 uur per week werkt, heeft hij dus recht op ten minste 160 vakantie-uren per jaar. ¬†Wettelijke vakantiedagen moeten worden opgenomen binnen een half jaar na het jaar waarin zij zijn opgebouwd. Het is verstandig om de werknemers hierover te informeren. Als de werknemers niet worden ge√Įnformeerd hierover dan vervallen de vakantiedagen niet.

Vaak is in de cao of in de arbeidsovereenkomst bepaald dat de werknemer naast de wettelijke vakantiedagen ook recht heeft op bovenwettelijke vakantiedagen. Tenzij in de arbeidsovereenkomst of in de cao iets is anders is bepaald, wordt de vakantie van de werknemer door de werkgever vastgesteld overeenkomstig de wensen van de werknemer, tenzij de werkgever een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft.

Het aanvragen van vakantie moet een werknemer schriftelijk doen. De werkgever moet vervolgens binnen 2 weken laten weten of de aangevraagde vakantie is goedgekeurd. Als de werkgever niets laat horen dan wordt de vakantie vastgesteld zoals aangevraagd door de werknemer.

Sommige werkgevers stellen elk jaar een collectieve vakantie vast, het bedrijf is dan gesloten en alle werknemers hebben dan vakantie. Ook zijn er bedrijven die bepaalde dagen aanwijzen als verplichte vrije dagen, zoals de dag na Hemelvaartsdag. De werkgever mag dit alleen doen als dit in de arbeidsovereenkomst of in de cao is opgenomen. Is dit niet in de arbeidsovereenkomst overeengekomen of in de cao opgenomen dan kan de werkgever een werknemer niet verplichten om een vrije dag te nemen.

Wilt u meer hierover weten neem dan contact op met mr. Ellen Brocatus via het telefoonnummer 055 3030000 of per email ellen@kantoordreef.nl