Verdwijnt de VAR nu wel of niet?

Verdwijnt de VAR nu wel of niet?

Ja, de VAR verdwijnt en wel per 1 april 2016. Tot 1 april 2016 blijft de huidige VAR regeling onverminderd geldig. De bedoeling is dat er vanaf 1 april 2016 wordt gewerkt met modelovereenkomsten en/of (sectorale) voorbeeldovereenkomsten. De Belastingdienst heeft inmiddels een algemeen model gepubliceerd. De sectorale modellen volgen nog.

Aan bestaande VAR’s kan vanaf 1 april 2016 geen vrijwaring meer worden ontleend ter zake de betaling van de loonheffingen. In de periode van 1 april 2016 tot 1 januari 2017 moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers -waar nodig- hun werkwijze aanpassen door daadwerkelijk volgens de model- of voorbeeldovereenkomst te gaan werken. Tot 1 januari 2017 geldt voor opdrachtgevers en opdrachtnemers alleen een inspanningsverplichting. De Belastingdienst zal tijdens deze fase (1 april 2016 tot 1 januari 2017) wel controleren, maar in beginsel niet sanctioneren (tenzij sprake is van een uitzonderingssituatie, zoals het geval is bij opzet of grove schuld). Vanaf 1 januari 2017 moeten partijen werken volgens de nieuwe werkwijze.

Heeft u de overeenkomsten met uw opdrachtnemers al goed geregeld? Meer weten? Bel Christa Dreef of Ellen Brocatus: 055 3030000