Vastleggen en bewaren kopie identiteitsbewijs

Vastleggen en bewaren kopie identiteitsbewijs

Sommige beroepsgroepen zijn verplicht om iemand zijn identiteit vast te stellen. Advocaten moeten bijvoorbeeld de identiteit van nieuwe klanten controleren. Dit moeten zij doen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT). Notarissen, belastingadviseurs, accountants, makelaars en banken hebben die verplichting ook.

Voor het vaststellen van iemand zijn identiteit (identificeren en verifiëren) moet een onbewerkt identiteitsbewijs worden getoond. Vaak wordt er een kopie van een identiteitsbewijs gemaakt of wordt gevraagd om een onbewerkt kopie van het identiteitsbewijs te verstrekken.  Dit mag echter niet zomaar. Er mag alleen een volledige kopie of scan van een identiteitsbewijs, worden gemaakt en bewaard als de organisatie daartoe wettelijk verplicht is.

Als er geen wettelijke verplichting is, dan mag er geen volledige scan of kopie, waarop alle persoonsgegevens zichtbaar zijn, worden gemaakt en bewaard. Doet de betreffende organisatie dat wel dan handelen zij in strijd met het beginsel van minimale gegevenswerking uit de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wat mag dan wel? Er mag een kopie worden gemaakt van het identiteitsbewijs om de echtheid van het identiteitsbewijs te controleren, maar het kopie mag niet worden bewaard. Als er wel een kopie van het identiteitsbewijs wordt bewaard dan moet de pasfoto worden afgeschermd en moet er een watermerk worden aangebracht.

Meer weten? Bel 055 3030000