Vaste reiskostenvergoeding

Vaste reiskostenvergoeding

Veel werknemers ontvangen een vaste reiskostenvergoeding. Werkgevers mogen met hun werknemers voor reiskosten met een vast en gelijkmatig karakter een vaste onbelaste vergoeding af te spreken, bijvoorbeeld voor woon-werkverkeer.

Een vaste reiskostenvergoeding mag worden doorbetaald als de werknemer kortstondig (maximaal 6 weken) afwezig is, zoals bijvoorbeeld bij ziekte. Als de werknemer langere tijd afwezig is moet de vaste reiskostenvergoeding worden stopgezet.

Door de coronacrisis en de maatregelen van de overheid is er voor veel werknemers een wijziging opgetreden in hun reispatroon. Veel werknemers werken al lange tijd thuis en reizen niet meer op vaste dagen van en naar hun werk.

In 2020 is in het Besluit noodmaatregelen coronacrisis bepaald dat werkgever in 2020 de vaste onbelaste reiskostenvergoeding ongewijzigd mochten blijven betalen aan werknemers die voor 13 maart 2020 een vaste reiskostenvergoeding ontvingen. Deze regeling is meerdere malen verlengd, namelijk eerst tot 1 februari 2021, toen tot 1 april 2021, daarna tot 1 juli 2021 en geldt nu tot 1 oktober 2021.

Op dit moment is het advies nog altijd om zoveel mogelijk thuis te werken. Tijdens de laatste persconferentie op 13 augustus 2021 is aangegeven dat het de bedoeling is dat vanaf 20 september 2021 de meeste coronamaatregelen komen te vervallen, waaronder ook de regel dat er zoveel mogelijk thuis moet worden gewerkt.

De noodmaatregel die het mogelijk maakt om de vaste reiskostenvergoeding te blijven verstrekken aan werknemers die door de coronacrisis thuiswerken zal na 1 oktober 2021 waarschijnlijk niet worden verlengd.

Uit onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is echter gebleken dat veel bedrijven ook na de coronacrisis willen blijven thuiswerken. Voor die bedrijven is het belangrijk om de vergoeding van reiskosten anders vorm te gaan geven en hier nu al over na te denken.

Indien u hierover meer wil weten, of als u advies hierover wil, kunt u contact opnemen met Ellen Brocatus via het telefoonnummer 055 3030000 of per email ellen@kantoordreef.nl