Vakantiedagen bij arbeidsongeschiktheid

Vakantiedagen bij arbeidsongeschiktheid

Enkele maanden geleden hebben we een blog geschreven over de informatieplicht van de werkgever over het vervallen van vakantiedagen.

Regelmatig krijgen wij de vraag of werknemers die arbeidsongeschikt zijn vakantiedagen opbouwen, of zij vakantiedagen dienen op te nemen en of de vakantiedagen van arbeidsongeschikte werknemers vervallen als deze niet binnen de vervaltermijn worden opgenomen.

Iedere werknemer heeft recht op vakantiedagen. Het wettelijk aantal vakantiedagen waar een werknemer recht op heeft is gelijk aan vier maal het aantal uren dat hij/zij per week werkt.

Veelal heeft een werknemer naast de wettelijke vakantiedagen ook recht heeft op bovenwettelijke vakantiedagen. Hoeveel dit zijn is in de arbeidsovereenkomst of CAO bepaald.

Werknemers die arbeidsongeschikt zijn bouwen net als andere werknemers wettelijke vakantiedagen op. Voor de vraag of arbeidsongeschikte werknemers vakantiedagen dienen op te nemen en of de vakantiedagen van een arbeidsongeschikte werknemer kunnen vervallen, is relevant of de werknemer redelijkerwijs in staat is om deze vakantiedagen op te nemen.

Vakantiedagen vervallen niet als de werknemer niet in staat is geweest om de vakantiedagen binnen de vervaltermijn op te nemen.

Van volledig arbeidsongeschikte werknemers, die niet zijn gestart met de re-integratie, wordt veelal aangenomen dat de medische belemmeringen dusdanig zijn dat zij niet in staat zijn om vakantiedagen op te nemen. In dat geval vervallen de vakantiedagen ook niet.

Van werknemers die al wel zijn gestart met de re-integratie wordt aangenomen dat zij in staat zijn om vakantiedagen op te nemen.  In dat geval vervallen de vakantiedagen dus wel als deze niet zijn opgenomen. De werkgever heeft echter wel een informatieplicht. De werkgever is gehouden de werknemer te informeren over zijn recht op vakantie en het vervallen van de vakantiedagen als deze niet binnen de vervaltermijn worden opgenomen.

Wilt u meer weten over het vervallen van vakantiedagen, neem dan contact op met Ellen Brocatus via het telefoonnummer 055 3030000 of per email ellen@kantoordreef.nl