Uitzonderingen vaste huurcontracten woonruimte

Uitzonderingen vaste huurcontracten woonruimte

Onlangs hebben we een artikel geschreven over het wetsvoorstel vaste huurcontracten. Binnenkort zijn huurovereenkomsten voor bepaalde tijd van woonruimte verleden tijd. Slechts in specifieke gevallen kan een huurovereenkomst voor bepaalde tijd worden aangegaan. In een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) zal worden vastgelegd in welke uitzonderingsgevallen het nog mogelijk is om wel een huurovereenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan. Demissionair minister De Jonge heeft op 2 februari jl. een voorstel daarvoor naar de Eerste en Tweede kamer gestuurd.

In de AMvB staan de volgende uitzonderingsgevallen vermeld:

  • studenten;
  • huurders die in verband met dringende werkzaamheden of hun woonruimte moeten verlaten en tijdelijk andere woonruimte moeten betrekken;
  • urgent woningzoekenden;
  • huurders met wie de verhuurder een tweede-kans-huurovereenkomst aangaat;
  • wezen en nabestaanden van een overleden huurder;
  • gescheiden ouders van minderjarige kinderen en die in de nabijheid van hun kinderen willen blijven wonen;
  • personen die voor hun werk tijdelijk op de Waddeneilanden woonruimte nodig hebben;
  • statushouders die direct uit een opvangcentrum van het COA komen en woonruimte huren in afwachting van definitieve huisvesting.

De nieuwe Wet vaste huurcontracten en de AMvB treden waarschijnlijk op 1 juli 2024 in werking.

 

Meer weten? Bel 055 3030000