Tip: Altijd schriftelijk aanzeggen!

Tip: Altijd schriftelijk aanzeggen!

Op grond van een recente uitspraak van de kantonrechter Apeldoorn van 8 oktober 2015 ziet het ernaar uit, dat de werkgever – ongeacht de omstandigheden van het geval – altijd aan zijn schriftelijke aanzegverplichting moet voldoen om te voorkomen dat hij de aanzegvergoeding is verschuldigd. Dit geldt ook wanneer de arbeidsovereenkomst wordt verlengd. In de betreffende zaak, die namens de werknemer door mr. Ellen Brocatus werd gevoerd, had de werkgever enkel mondeling aan de werknemer laten weten dat zijn arbeidsovereenkomst werd verlengd.

Aanzeggen dient tenminste één maand voordat een tijdelijk contract eindigt te geschieden. Noteer de uiterste aanzegdatum altijd in uw agenda, zodat u nooit te laat bent. Denkt u er verder aan dat als u wilt verlengen u ook dient aan te geven onder welke voorwaarden u wenst te verlengen.

Heeft u vragen? bel dan Christa Dreef of Ellen Brocatus: 055 3030000