Thuiswerken

Thuiswerken

Om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen is het advies van de overheid om zoveel mogelijk thuis te werken en alleen naar het werk te gaan als het echt niet anders kan. Regelmatig krijgen wij hier vragen over. Is een werknemer verplicht om gehoor te geven aan een verzoek van de werkgever om thuis te werken? Moet een werkgever het een werknemer toestaan om thuis te werken als de werknemer dat wil?

Plicht tot thuiswerken?

Allereerst de vraag of een werknemer verplicht is gehoor te geven aan een verzoek van de werkgever om conform het advies van de overheid thuis te werken. Een verzoek van de werkgever aan de werknemer om conform het advies van de overheid thuis te werken, is in beginsel tijdelijk. Het betreft dan ook geen eenzijdige wijziging van de overeengekomen standplaats.

Een werkgever heeft een instructierecht. Op grond van dat instructierecht kan de werkgever voorschriften geven ten aanzien van de wijze waarop de arbeid dient te worden verricht, als ook voorschriften ter bevordering van de goede orde in de onderneming van de werkgever. Op basis van dat instructierecht kan hij ook van de werknemer verlangen dat deze conform het advies van de overheid thuis werkt. Alleen als het opvolgen van de instructies in redelijkheid niet van een werknemer kan worden verwacht, is de werknemer daartoe niet gehouden. Dat is afhankelijk van de omstandigheden, maar in zijn algemeenheid geldt dat onder de huidige omstandigheden een verzoek van de werkgever aan de werknemer om thuis te werken kan worden aangemerkt als een redelijk verzoek.

Recht op thuiswerken?

Dan de omgekeerde situatie. Is de werkgever gehouden gehoor te geven aan een verzoek van de werknemer om conform het advies van de overheid thuis te werken? De werkzaamheden, de inrichting van de organisatie of het functioneren van de werknemer, kunnen maken dat het voor een werkgever niet wenselijk is dat een werknemer zijn werkzaamheden vanuit huis verricht. In een dergelijk geval mag de werkgever gebruik kan maken van zijn instructierecht en van een werknemer verlangen dat de werknemer naar het werk komt. Alleen als het opvolgen van de instructies in redelijkheid niet van een werknemer kan worden verwacht, is de werknemer daartoe niet gehouden.

Inmiddels is hierover al een procedure gevoerd, waarbij door de kantonrechter is overwogen dat het zeer algemeen geformuleerde overheidsadvies over zoveel mogelijk thuis werken, niet zo ver reikt dat de werknemer daaruit een ‘recht op thuis werken’ kan putten.

Een goed werkgever doet er echter verstandig aan om te motiveren waarom hij van de werknemer verlangd dat deze naar het werk komt. Daarnaast geldt natuurlijk wel dat de werkgever gehouden is om voor een veilige werkomgeving te zorgen. De werkgever dient er dus voor te zorgen dat er op de werkplek voldoende afstand gehouden kan worden, zieke werknemers thuis blijven en de werkplek schoon is.

Heeft u vragen over thuiswerken, neem dan contact op met Ellen Brocatus via het nummer 055 3030000 of per email: ellen@kantoordreef.nl