Terugkomen op opzegging door werknemer

Terugkomen op opzegging door werknemer

Regelmatig komt het voor dat een werknemer zijn arbeidsovereenkomst opzegt. Meestal doen werknemers dit doordacht en zeggen ze hun arbeidsovereenkomst pas op als ze een nieuwe baan hebben geaccepteerd. Soms gebeurt het echter in een opwelling en krijgt de werknemer later spijt.

Een werknemer die zijn arbeidsovereenkomst zelf opzegt heeft namelijk geen recht op een WW-uitkering of een bijstandsuitkering. Kan de werknemer dan terugkomen op zijn opzegging?

Een werknemer die zelf ontslag neemt heeft geen wettelijke bedenktijd en kan dus niet zomaar op zijn ontslag terugkomen. Wel moet er sprake zijn van een duidelijke en ondubbelzinnige wilsverklaring van de werknemer die is gericht op beëindiging van het dienstverband.

Het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden heeft in een uitspraak hierover het volgende geschreven: ‘De volgens vaste rechtspraak geldende strenge maatstaf ter beantwoording van de vraag of een werknemer zijn dienstbetrekking vrijwillig heeft willen beëindigen, dient ertoe de werknemer te behoeden voor de ernstige gevolgen die vrijwillige beëindiging van het dienstverband voor hem kan hebben, kort gezegd het verloren gaan van de mogelijkheid zich op ontslagvergunning te beroepen, en het mogelijk verlies van aanspraken ingevolge de sociale zekerheidswetgeving, met name een werkloosheidsuitkering. De werknemer moet bovendien voldoende tijd worden gegeven op zijn verklaring terug te komen.’

Als er geen sprake is van een duidelijke en ondubbelzinnige wilsverklaring gericht op beëindiging van het dienstverband dan kan je als werkgever de werknemer niet houden aan de opzegging. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als een werknemer in een emotionele bui het dienstverband opzegt.

Als werkgever moet je dus onderzoeken of de werknemer echt ontslag wil nemen en of hij op de hoogte was van de gevolgen daarvan. Het is verstandig de werknemer schriftelijk te wijzen op de gevolgen van de opzegging.

Indien u hierover meer informatie wil kan u contact opnemen met Ellen Brocatus via het telefoonnummer 055 3030000 of per email ellen@kantoordreef.nl