Tekortkoming, ingebrekestelling en verzuim

Tekortkoming, ingebrekestelling en verzuim

Wanneer u een overeenkomst met iemand aangaat, dan gaat u er van uit dat degene met wie u de overeenkomst bent aangegaan, zijn verplichtingen uit de overeenkomst tijdig en correct nakomt.

Dat gebeurt helaas niet altijd. Als voorbeeld: U heeft een machine gekocht, u heeft een aanbetaling gedaan en er is afgesproken dat de machine binnen 1 maand geleverd zou worden. Inmiddels zijn er drie maanden verder en is de machine is nog altijd niet geleverd, of er is niet de juiste machine geleverd.

Wat moet u doen als de andere partij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt?

Ongetwijfeld zal u eerst een keertje bellen met de andere partij om te informeren wat er aan de hand is. Negen van de tien keer is het probleem daarna snel opgelost. Als dat niet het geval is dient u de andere partij in gebreke te stellen. Een ingebrekestelling is eigenlijk gewoon een brief. In die brief geeft u aan dat de andere partij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet is nagekomen en stelt u een laatste redelijke termijn waarbinnen u die partij alsnog zijn verplichtingen dient na te komen.  Wordt er niet alsnog (correct) nagekomen binnen de gestelde termijn dan is de andere partij in verzuim.

Soms is het niet nodig dat een ingebrekestelling wordt gestuurd en is de andere partij gelijk in verzuim. Dat is bijvoorbeeld het geval als duidelijk is dat de andere partij niet meer kan of zal nakomen.

Als de andere partij in verzuim is dan zijn er verschillende dingen die u kunt doen. U kan alsnog in een procedure nakoming vorderen, of u kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, daarnaast kan u dan in veel gevallen schadevergoeding vorderen.

Meer weten? Bel 055 3030000 of stuur een email naar ellen@kantoordreef.nl