Studiekostenbeding

Studiekostenbeding

Een jaar geleden hebben wij een blog geschreven over het studiekostenbeding, die kan je hier nog eens lezen: https://www.kantoordreef.nl/blog/het-studiekostenbeding/

Sinds 1 augustus 2022 is er het een en ander veranderd ten aanzien van het studiekostenbeding.  Op 1 augustus 2022 is namelijk de wet ‘Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ in werking getreden. Op grond van die wet dient een werkgever, de werknemer in staat te stellen kosteloos scholing te volgen. Dit geldt alleen voor scholing die de werkgever op grond van de wet of de toepasselijke CAO verplicht aan de werknemer moet verstrekken.

Op grond van de wet is de werkgever verplicht de volgende scholing aan de werknemer te verstrekken:

  • Scholing die voor de werknemer noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie. Dit volgt uit artikel 7:611a, lid 1, BW, waaronder:
    • Scholing die voorkomt dat de werknemer disfunctioneert.
    • Scholing die nodig is om de werknemer in staat te stellen mee te gaan met de technologische ontwikkelingen van de functie.
  • Scholing die voortzetting van de arbeidsovereenkomst mogelijk maakt in het geval de functie van de werknemer vervalt. Dit is geregeld in art. 7:669, lid 1, BW.

Dat de werkgever deze scholing kosteloos moet aanbieden aan een werknemer houdt dus ook in dat de werkgever terzake geen studiekostenbeding mag overeenkomen met de werknemer op grond waarvan de werknemer de kosten (gedeeltelijk) moet terugbetalen als hij uit dienst treedt.

Meer weten? Bel 055 3030000 of stuur een email naar ellen@kantoordreef.nl