STIEKEM EEN GELUIDSOPNAME MAKEN

STIEKEM EEN GELUIDSOPNAME MAKEN

Soms kan het handig zijn om een gesprek op te nemen, bijvoorbeeld om het gesprek later zelf terug te kunnen luisteren, of om bewijs te verzamelen.

Als je zelf deelneemt aan een gesprek mag je een geluidsopname maken. Je hoeft niet te melden dat je het gesprek opneemt en je hoeft geen toestemming te vragen om het gesprek op te nemen. Als je niet zelf deelneemt aan een gesprek mag je geen geluidsopnames maken.

Als je als bedrijf zijnde een zakelijk gesprek opneemt dan is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Er is dan namelijk sprake van de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens mogen niet zomaar verwerkt worden op grond van de AVG. De verwerking van persoonsgegevens dient te geschieden op basis van een in de AVG genoemde grondslag, in de AVG staan de volgende grondslagen:

  • Toestemming
  • Vitale belangen
  • Wettelijke verplichting
  • Overeenkomst
  • Algemeen belang
  • Gerechtvaardigd belang

Naast een geldige grondslag, moet het opnemen van het gesprek ook een gerechtvaardigd doel hebben. Tot slot moet degene met wie je het gesprek voert worden geïnformeerd over de opname.

Dit geldt overigens alleen voor bedrijven. De AVG is niet van toepassing als de opname is bestemd voor priv├ęgebruik of huishoudelijk gebruik.

In een procedure kan het gebruik van een geluidsopname heel nuttig zijn als bewijs. De Hoge Raad heeft bepaald dat het gebruik van een geluidsopname in beginsel is toegestaan. Bewijs kan door alle middelen worden geleverd. De waardering van het bewijs is aan het oordeel van de rechter is overgelaten. Een rechter mag dus ook onrechtmatig verkregen bewijs toestaan in het belang van de waarheidsvinding.

Tegenwoordig zit op veel telefoons een opnamefunctie. Gesprekken kunnen tegenwoordig dus vrij eenvoudig opgenomen worden. Wees daar ook op bedacht.

Meer weten, bel Ellen Brocatus op het nummer 055 3030000 of stuur een email naar ellen@kantoordreef.nl