Schikken tijdens een procedure

Schikken tijdens een procedure

Voordat een procedure wordt gestart, is er vaak al uitgebreid contact geweest tussen beide partijen. Het is namelijk niet toegestaan om rauwelijks te dagvaarden, dus zonder vooraankondiging of voorafgaand overleg.

In de gedragsregels voor advocaten is bovendien een regel opgenomen die bepaalt dat de advocaat voor ogen dient te houden dat een regeling in der minne veelal de voorkeur verdient boven een proces.

Soms is een procedure onvermijdelijk. Als een procedure wordt gestart dan betekent dat echter niet dat het treffen van een schikking niet meer mogelijk is. Ook gedurende de procedure kunnen partijen met elkaar een schikking treffen.

Rechters stimuleren dit. Komt er in een procedure een mondelinge behandeling/ zitting dan biedt een rechter vaak ook de mogelijkheid om de zitting te schorsen, zodat partijen op de gang met elkaar kunnen overleggen over een oplossing. De rechter zal beide partijen vaak wijzen op de risico’s die ze lopen en de kosten die verder procederen met zich meebrengt. Soms geeft een rechter zelfs een voorlopig oordeel.

Rechters dringen er vaak erg op aan dat partijen een schikking treffen. Partijen dienen voor zichzelf te bepalen of zij bereid zijn om te praten over een schikking en waarvoor zij eventueel bereid zijn te schikken.

Als partijen geen schikking treffen zal de procedure worden voortgezet en zal de rechter uiteindelijk een vonnis wijzen.

Als er wel een schikking wordt getroffen kunnen de gemaakte afspraken worden vastgelegd in een proces verbaal dat door partijen dient te worden ondertekend.  Een dergelijk proces verbaal heeft dezelfde kracht als een vonnis. Indien een van partijen de gemaakte afspraken niet nakomt kan het proces verbaal naar de deurwaarder worden gedwongen om naleving van de afspraken af te dwingen.

Meer weten? Bel 055 3030000