Rookmelders in huurwoningen

Rookmelders in huurwoningen

Sinds 1 juli 2022 moet in iedere woning op elke verdieping waar gewoond wordt, een rookmelder aanwezig zijn. In ruimtes waar niet in gewoond wordt, bijvoorbeeld een kelder of zolder die enkel wordt gebruikt als opslag hoeft geen rookmelder aanwezig te zijn, tenzij het een vluchtroute is.  In studentenhuizen is een rookmelder verplicht in iedere kamer. Een dergelijke algemene verplichting geldt niet voor bedrijfspanden.

Wie moet de rookmelders plaatsen?

In beginsel moet de verhuurder van een woning de rookmelders plaatsen. Huurders moeten meewerken aan de plaatsing van de rookmelders aangezien het dringende werkzaamheden betreffen die verplicht moeten worden uitgevoerd. Ook dienen huurders klein onderhoud te verrichten, van huurders kan dus verlangd worden dat zij de rookmelders regelmatig controleren en indien nodig de batterijen vervangen.

Risico’s ontbreken rookmelders

Als de verhuurder geen rookmelders plaatst, kan dat een aantal gevolgen hebben. De verhuurder kan een boete krijgen van de gemeente als de gemeente handhavend optreedt. Als er brand ontstaat loopt de verhuurder het risico dat de verzekering niet uitkeert als de rookmelders ontbreken. Tot slot kan een huurder mogelijk ook aanspraak maken op huurprijsvermindering, omdat het ontbreken van rookmelders kan worden aangemerkt als een gebrek.

Meer weten? Bel 055 3030000