Quiet quitting: wat is het en wat kan je er als werkgever tegen doen?

Quiet quitting: wat is het en wat kan je er als werkgever tegen doen?

Quiet quitting, is een nieuw fenomeen dat steeds vaker voorkomt. Het verwijst naar werknemers die ontevreden zijn over hun werk en/of de werkgever, maar in plaats van hun ontslag in te dienen, kiezen ze ervoor om geleidelijk aan hun betrokkenheid en productiviteit te verminderen. Als werkgever is het belangrijk om dit fenomeen te begrijpen en er effectief mee om te gaan, om zo het risico van productiviteitsverlies en een negatieve werksfeer te minimaliseren.

Wat is Quiet quitting?

Quiet quitting kan vele vormen aannemen, maar het wordt gekenmerkt door een subtiele afname in motivatie, betrokkenheid en productiviteit van een werknemer.  In plaats van openlijk te klagen of te communiceren over hun onvrede, trekken werknemers zich terug en tonen ze vaak een gebrek aan interesse in hun werk. Werknemers doen alleen het absolute minimum. Dit kan leiden tot een verminderde kwaliteit van werk, gemiste deadlines en een negatieve impact op het team.

Redenen achter Quiet Quitting

Verschillende factoren kunnen bijdragen aan quiet quitting. Het kan te maken hebben met onopgeloste conflicten op de werkvloer, een gebrek aan erkenning of waardering, beperkte doorgroeimogelijkheden, een onduidelijke communicatie vanuit het management of een gebrek aan uitdagende taken. Soms kan het ook een indicatie zijn van persoonlijke problemen buiten het werk die de werknemer beïnvloeden.

Hoe om te gaan met Quiet Quitting

  1. Creëer een open en ondersteunende werkomgeving: Zorg ervoor dat werknemers zich veilig voelen om hun zorgen en frustraties te uiten. Moedig open communicatie aan en zorg ervoor dat er een cultuur van respect en ondersteuning heerst.
  2. Houd regelmatig een-op- een gesprekken met werknemers: Regelmatige een-op-een gesprekken met werknemers kunnen helpen met de vroegtijdige signalering van eventuele problemen. Daarnaast kan inzicht worden gekregen in de motivatie en betrokkenheid van werknemers en biedt een dergelijk gesprek gelegenheid voor het geven van positieve feedback en het tonen van erkenning voor het werk van de werknemer.
  3. Zoek de oorzaak van ontevredenheid: Probeer te achterhalen wat de oorzaak is van eventuele ontevredenheid van een werknemer. Door de bron van de problemen te begrijpen, kunnen gerichte acties worden ondernomen om de situatie te verbeteren.
  4. Bied ontwikkelingsmogelijkheden aan: Werknemers die zich niet uitgedaagd voelen in hun werk, kunnen snel de motivatie verliezen. Door werknemers de mogelijkheid te geven om hun vaardigheden en kennis uit te breiden, blijven ze betrokken en gemotiveerd.
  5. Erkenning en beloning: Het is belangrijk om de prestaties van uw werknemers te erkennen en te belonen. Het tonen van waardering voor hun inzet kan een positieve invloed hebben op hun betrokkenheid en motivatie.
  6. Verbeter de communicatie: Duidelijke en open communicatie is essentieel om werknemers betrokken te houden. Door een transparante communicatiestroom te handhaven, kunnen misverstanden en frustraties worden voorkomen.
  7. Wees alert op tekenen van quiet quitting: Het is belangrijk om de signalen van quiet quitting te herkennen. Let op veranderingen in gedrag, verminderde productiviteit, gebrek aan initiatief en terugtrekking uit teamactiviteiten. Door vroegtijdig deze tekenen op te merken, kunt u proactief met de werknemer in gesprek gaan en mogelijke oplossingen bespreken.

Meer weten? bel 055 3030000 of stuur een email naar Ellen@kantoordreef.nl