Proceskostenveroordeling

Proceskostenveroordeling

De partij die grotendeels in het ongelijk wordt gesteld, wordt door de rechter veroordeeld tot betaling van de proceskosten van de andere partij. Dat is de hoofdregel. De veroordeling in de proceskosten hoeft niet gevorderd te worden, de rechter kan ambtshalve een proceskostenveroordeling geven.

Niet in alle zaken vindt er een proceskostenveroordeling plaats. Als partijen familie van elkaar zijn, dan oordeelt de rechter vaak dat ieder zijn eigen kosten draagt. Worden beide partijen gedeeltelijk in het ongelijk gesteld, dan oordeelt de rechter dat beide partijen zijn of haar eigen kosten moeten dragen.

Welke kosten worden vergoed?

De volgende kosten worden vergoed:

  • Griffierecht
  • Deurwaarderskosten
  • Kosten van uittreksels uit openbare registers
  • Onkosten van getuigen of deskundigen
  • Kosten van de advocaat of gemachtigde

De kosten terzake rechtsbijstand (advocaat of gemachtigde) worden in de meeste zaken niet volledig vergoed. Deze kosten worden vergoed op basis van een puntensysteem. Per proceshandeling worden punten toegekend. Ieder punt wordt gewaardeerd op een bepaald bedrag. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het belang van de zaak. De proceskostenveroordeling is daardoor vaak niet kostendekkend.

De rechter begroot de kosten die moeten worden vergoed en neemt het te betalen bedrag aan proceskostenvergoeding op in de uitspraak.

Meer weten? Bel 055 3030000 of stuur een email naar Ellen@kantoordreef.nl