Proceskosten

Proceskosten

Aan procederen zijn kosten verbonden, voor beide partijen. Als eiser heb je bijvoorbeeld kosten van de deurwaarder voor het betekenen van de dagvaarding, de kosten van rechtsbijstand en ben je griffierecht verschuldigd aan de rechtbank. Ook als gedaagde maak je kosten terzake rechtsbijstand en ben je veelal griffierecht aan de rechtbank verschuldigd. Als de rechter oordeelt dat er een deskundige moet worden ingeschakeld moeten ook de kosten van de deskundige worden vergoed.

Partijen moeten deze kosten in eerste instantie zelf betalen. Degene die de procedure verliest wordt echter vaak door de rechter in de proceskosten veroordeeld. De veroordeling in de proceskosten hoeft niet gevorderd te worden, de rechter kan ambtshalve een proceskostenveroordeling geven. Niet in alle zaken vindt er een proceskostenveroordeling plaats. Als partijen familie van elkaar zijn, dan oordeelt de rechter vaak dat ieder zijn eigen kosten draagt. Worden beide partijen gedeeltelijk in het ongelijk gesteld, dan oordeelt de rechter dat beide partijen zijn of haar eigen kosten moeten dragen.

Degene die in de proceskosten wordt veroordeeld moet ook de kosten van de andere partij vergoeden. De rechter begroot de kosten die moeten worden vergoed en neemt het te betalen bedrag aan proceskostenvergoeding op in de uitspraak. Niet alle kosten hoeven namelijk volledig te worden vergoed. De kosten van de deurwaarder, de kosten van het griffierecht en de kosten van een deskundige moeten wel volledig worden vergoed. De kosten terzake rechtsbijstand worden in de meeste zaken niet volledig vergoed. Deze kosten worden vergoed op basis van een puntensysteem. Per proceshandeling worden punten toegekend. Ieder punt wordt gewaardeerd op een bepaald bedrag. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het belang van de zaak. De proceskostenveroordeling is daardoor vaak niet kostendekkend.

Wilt u meer weten? Bel 055 3030000 of mail naar ellen@kantoordreef.nl